นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
NO Gift Policy
ข้อบัญญัติประจำปี 2565
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
34560   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
ว่าง
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ประกาศ อบต.บ้านโนน เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 7 ก.ค. 2566
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 16)  รายละเอียด »
โดย : งานจัดเก็บ งานพัฒนารายได้ กองค     เมื่อวันที่: 06/07/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 17)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 28 มิ.ย. 2566
ประกาศอต.บ้านโนน เรื่องแผนปฎิบัตการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 17)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 27 มิ.ย. 2566
ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 53)  รายละเอียด »
โดย : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เมื่อวันที่: 14/03/2566
ประกาศ อบต.บ้านโนน งดการให้ ไม่รับ ของขวัญ
(อ่าน : 67)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 27/02/2566
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 55)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 27/02/2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 64)  รายละเอียด »
โดย : งานบุคลากร     เมื่อวันที่: 16/02/2566
ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันลา ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 87)  รายละเอียด »
โดย : งานบุคลากร     เมื่อวันที่: 01/11/2565
ประกาศผลการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 104)  รายละเอียด »
โดย : งานบุคลากร     เมื่อวันที่: 26/09/2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 (อ่าน : 12)
รายงานผลกิจกรรมลดการใช้พลังงานในสำนักงาน ประจำปี 2565 (อ่าน : 36)
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน : 34)
รายงานผลโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 (อ่าน : 31)
รายงานผลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน : 29)
รายงานผลโครงการลดฝุ่นละอองขนดเล็ก PM2.5 ประจำปี2565 (อ่าน : 30)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสนามกีฬา (อ่าน : 23)
ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านโนน (อ่าน : 20)
โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างของตำบลบ้านโนน (อ่าน : 20)
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน : 18)
รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ( ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ)ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน : 16)
โครงการคนบ้านโนนไม่ทอดทิ้งกัน ประจำงบประมาณ 2565 (อ่าน : 20)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (อ่าน : 29)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.บ้านโนน ปีพ.ศ.2565 (อ่าน : 15)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านโนน (อ่าน : 23)
การช่วยประชาชนความเดือดร้อน จากการร้องเรียยนร้องทุกข์ ประจำปี2565 (อ่าน : 26)
ประกาศ อบต.บ้านโนน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านโนน ปีพ.ศ.2565 (อ่าน : 30)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (อ่าน : 28)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (อ่าน : 40)
ประกาศ เรื่องกำหนด วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (อ่าน : 29)
มอบเงินช่วยเหลือสร้างบ้านผู้ยากไร้ รายนายวิฑูร แสนสีมนต์ (อ่าน : 53)
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2566 (อ่าน : 63)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน : 48)
ประกาศ รายชื่อผู้ประสบวาตภัย ม.7 บ้านดงซำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (อ่าน : 47)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป (อ่าน : 75)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2566 (อ่าน : 62)
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (อ่าน : 49)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 50)
ประกาศการประหยัดพลังงานของ อบต.บ้านโนน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน : 50)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน : 50)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญมีอุทิศ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 141)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเจริญ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำส... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 115)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสไบแพร บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 117)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงหนองสิม บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 125)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวสวรรค์ บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 142)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านดงซำ ถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 126)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 03/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรื่นเริงถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซำ หมู่ที่๗ ตำบล... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 110)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมักโมง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 94)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดน บ้านโนน หมู่ที่1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัด... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 165)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 160)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/12/2563
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2565 (อ่าน : 28)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2565 (อ่าน : 20)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (อ่าน : 20)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (อ่าน : 19)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (อ่าน : 19)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (อ่าน : 20)
รายงานการประชุมสภาฯบ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2565 (อ่าน : 17)
รายงานการประชุมสภาฯบ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 (อ่าน : 18)
รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ2565 (อ่าน : 13)
รายงานการประชุมสภาฯบ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2565 (อ่าน : 22)

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( อ่าน 276 / ตอบ 0 )
    โดย : 1  2   เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2559 : 00:20   
มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์ม... ( อ่าน 277 / ตอบ 0 )
    โดย : ok  mass   เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 : 14:28   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหาร... ( อ่าน 415 / ตอบ 0 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2558 : 09:42   
       
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านโนน มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สาระดีๆ จากศาลปกครอง กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login