นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
19169   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
ว่าที่ร้อยตรี ไพบูลย์ ศีละวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี ไพบูลย์ ศีละวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 02/06/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 29)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20/04/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง เข้าร่วมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 26)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 23/04/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 79)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 11/10/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 63)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 13/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564
(อ่าน : 63)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/12/2563
อบต.บ้านโนนจัดกิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตำบลบ้านโนน รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 87)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 29/05/2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 0)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 4)
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (อ่าน : 28)
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน : 33)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน : 105)
คณะจากยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นลงตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ย อบต.บ้านโนน (อ่าน : 37)
นายประเสริฐ กางจันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ได้ยื่นหนังสือเพื่อรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง (อ่าน : 37)
งานสาธารณสุขฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตำบลบ้านโนน (อ่าน : 38)
โครงการปรับสภาพบ้านผู้พิการ ตำบลบ้านโนน (อ่าน : 22)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน : 17)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (อ่าน : 29)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (อ่าน : 32)
จดหมายข่าวกองคลัง (อ่าน : 36)
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน : 78)
งานสาธารณสุขและทีมกู้ชีพตำบลบ้านโนน ลงพื้นที่ ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บ้านพักผู้ติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่บ้านแห้ว ม.8-9 (อ่าน : 39)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 60)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน (อ่าน : 49)
ประกาศเก็บค่าน้ำประปา (อ่าน : 30)
จดหมายข่าว (อ่าน : 55)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน : 71)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อ่าน : 73)
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (อ่าน : 71)
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน : 63)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน : 63)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน : 82)
กิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตำบลบ้านโนน รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563 (อ่าน : 91)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินพนักงานเก็บภาษี (อ่าน : 65)
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน (อ่าน : 71)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน : 114)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน : 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญมีอุทิศ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 25)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเจริญ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำส... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 19)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสไบแพร บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 16)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงหนองสิม บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวสวรรค์ บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 15)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านดงซำ ถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 19)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 03/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรื่นเริงถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซำ หมู่ที่๗ ตำบล... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 17)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมักโมง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 18)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดน บ้านโนน หมู่ที่1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัด... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 62)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/12/2563

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( อ่าน 115 / ตอบ 0 )
    โดย : 1  2   เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2559 : 00:20   
มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์ม... ( อ่าน 147 / ตอบ 0 )
    โดย : ok  mass   เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 : 14:28   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหาร... ( อ่าน 269 / ตอบ 0 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2558 : 09:42   
       
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านโนน มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

สาระดีๆ จากศาลปกครอง กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login