นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
NO Gift Policy
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
29017   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 แบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี  2565

           * ปก
                  * บทที่ 1 บทนำ-อบต.
                 
* บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี
                  * บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
                  * บทที่ 4 ผลการประเมิ

                * บทที่ 5 ข้สรุปข้อเสนอแนะ
                * บทสรุปผู้บริหารบ้านโนน

       

 แบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี  2564

          * ปก
                   * บทนำ
                   * บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎี
                   * บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
                   * บทที่ 4 ผลการประเมินบ้านโนน
                   * บทที่ 5 ข้อสรุป-ข้อเสนอแนะ
                   
* บทสรุปผู้บริหารบ้านโนน

  
       สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login