นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
NO Gift Policy
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
29017   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
งานกิจกรรมสำนักปลัด 

  งานการเกษตรและงานสาธารณสุข จัดกิจกรรม/โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2564  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี  !คลิก!

 งานการเกษตรและกองคลัง  ออกต่อใบอนุญาตที่สาธารณประโยชน์ดอนหนองแวง  หมู่ที่ 3,4 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3,4  !คลิก!

งานการเกษตรและสิ่งแวดล้อม   ดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน ตำบลบ้านโนน
       * คำสั่ง คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านโนน

        * กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

 


สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login